فرم سمینار

نام(*)
لطفا نام را وارد نمایید.

نام خانوادگی(*)
لطفا نام خانوادگی را وارد نمایید.

نام شرکت/دانشگاه/سازمان
لطفا نام سازمان / دانشگاه و یا شرکت را وارد نمایید.

کد ملی(*)
لطفا کد ملی را وارد نمایید.

جنسیت(*)
لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید.

عنوان مقاله
عنوان مقاله خود را وارد نمائید.

توضیح:
لطفا توضیح مختصری وارد نمایید.

لطفا هزینه ثبت نام را به شماره حساب 4875568229 بانک ملت بنام شرکت سیمان پیوند گلستان واریزنمائید.

ارسال مقاله به pgtraining@pgcement.ir

تلفن(*)
لطفا تلفن را وارد نمایید.

ایمیل(*)
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

کد امنیتی(*)
کد امنیتی   جدیدلطفا عبارت را عینا وارد نمایید

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.