چشم انداز:

بنگاهی برتر در کیفیت و تولید اقتصادی با نیروی جوان و کارآمد

ماموريت:

تولید و عرضه انواع سیمانهای پرتلند با استفاده از فناوری روز در داخل و خارج کشور و مطابق با استانداردهای کیفی و زیست محیطی

اهداف کلان و استراتژی ها:

اهداف کلان:

  • افزایش فروش
  • ارتقاء کیفیت
  • کنترل بهای تمام شده
     

استراتژی ها: 

  • توسعه بازار
  • تنوع همگون
  • توسعه مدیریت انرژی
  • نفوذ در بازار

ارزشهای سازمان:

صداقت، صراحت، صمیمیت، شفافیت   

منشور اخلاقی و فرهنگ سازمانی شرکت سیمان پیوند گلستان

مبتنی بر منشور فرهنگ سازمانی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

این منشور، بیان میثاق ارزشی مورد پذیرش کارکنان شرکت سیمان پیوند گلستان است که همگی خود را متعهد به رعایت آن می دانند.

روحیه انقلابی و جهادی

تقویت روحیه ایثارگری و کار برای خدا ،توانمندی و خستگی ناپذیری ،سرعت و دقت و تدبیر با محوریت امور محرومان و محرومیت زدایی

اعتماد سازی

ایجاد فضای خدمت رسانی برتر، نوین وکیفی به منظور ارتقای سطح رضایت مندی و اعتماد مردم

شفافیت،سلامت اداری

تلاش برای تحکیم و ترویج فرهنگ قانون گرایی،متناسب سازی و نظام بندی فرآیندهای کاری ،رفع موانع تحقق اهداف سازمانی و به کارگیری نظام موثر پیشگیری و شفافیت و روز آمدی در تنظیم و تنقیح مقررات اداری

مدیریت دانش و تجربه سازمانی

دانش بنیاد کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات با ابتنای بر ارزش های اسلامی

تعهد سازمانی

تلاش به منظور تقویت هویت سازمانی ،تعهد عاطفی،احساس تعلق همراه با افتخار و اشاعه مسئولیت پذیری و پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع

اخلاق مداری

ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و ارتقای دانش ،تخصص و مهارت آنان ،مبتنی بر ارزش های دینی ،ملی و حفظ کرامت انسانی و تقویت هنجارها و مصادیق اخلاق حرفه ای و سازمانی

مشارکت و تعامل گروهی

ایجاد شرایط مناسب برای تشکیل گروه ها و تیم های کاری ،تقویت روحیه مشارکت و تعامل گروهی سازنده در جهت تعالی سازمانی

یکپارچگی و هم افزایی

تاکید بر طراحی و توسعه یکپارچگی ،انسجام و هم افزایی شایسته در گروه بنیاد و استفاده مطلوب از ظرفیت ها به منظور تحقق اهداف فرا بخشی

خلاقیت و نوآوری

فراهم آوردن الزامات نظام اداری الکترونیک با تاکید بر خلق ایده های نو و کارآفرینانه، ایجاد و حمایت از فضای مناسب برای به کار گیری فکر جدید و دستیابی به محصول یا خدمت بدیع

جوان گرایی

بهسازی ترکیب و توزیع منابع انسانی از طریق استفاده مناسب از سرمایه انسانی با انگیزه مستعد دانش محور با اولویت جوانانی جهادگر ،متدین و انقلابی

نشاط و پویایی

فراهم آوردن محیطی با نشاط ،امید آفرین و پویا ،با توجه به ضوررت توازن زندگی کاری و خانوادگی سرمایه های انسانی

شایسته سازی

عدالت محوری در جذب و تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی و کیفیت فرآیندهای شناسایی ،گزینش و نگهداشت سرمایه های انسانی با رویکرد شایسته گزینی،شایسته پروری و جانشین پروری

نگرش راهبردی

آینده نگری برای ساخت آینده مطلوب و اتخاذ رویکرد راهبردی با درک تحولات محیطی در راستای تحقق چشم انداز سازمانی و توسعه و ترویج بهره وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق با تاکید بر شاخص های کارآمدی

نگرش تخصصی

توانمند سازی سرمایه های انسانی حرفه ای و رعایت اصل تناسب بین شغل و شاغل با تاکید بر نگرش تخصصی در فرایندهای سازمانی و شغلی به منظور پویایی نظام اداری

مهندس حسین چهرگانی
مدیرعامل

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.