سيستم مديريت يکپارچه(IMS) ، مدیریت انرژی، مدیریت آزمایشگاه و نشان انطباق اروپا (CE) : 

شرکت سیمان پیوند گلستان در سال 1382 تاسیس و در اسفندماه 1389 مورد بهره برداری قرار گرفت. مدیریت شرکت با اعتقاد به توسعه پایدار و با استفاده بهینه از منابع، توجه به ارزشهای انسانی، کسب رضایت مشتریان، بهبود مداوم فرایندها، اتکا به توانمندی سرمایه های انسانی کارآمد و سالم، تعهد به بهبود مستمر را تضمین نموده و در راستای چشم انداز و ماموریت تدوین شده در برنامه استراتژیک سازمان و تبعیت از کلیه الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد زيست محيطي، ايمني و بهداشت حرفه اي، کیفیت و انرژی را وظیفه خود و تمامی سرمایه های انسانی در سازمان می داند.

و در یکپارچه نمودن ، استقرار و نگهداری سیستمهای مدیریتی زیر تلاش می نماید:

مديريت كيفيت منطبق با الزامات ISO9001 مديريت زیست محیطی منطبق با الزامات ISO14001

مديريت ایمنی و سلامت منطبق با الزامات ISO45001 مديريت انرژی منطبق با الزامات ISO50001

مديريت آزمایشگاه منطبق بر الزامات ISO17025 مديريت تولید محصولات منطبق بر الزامات اتحادیه اروپا (CE)

و در راستای تحقق اهداف زیر تلاش می نماید.

1. فراهم نمودن منابع مورد نياز، بكارگيري كاركنان با صلاحيت و مسئول، توسعه و ارتقا سطح آموزشی و دانش سازمانی، توسعه انگیزشی منابع انسانی شرکت و بکارگیری همیاری و مشارکت گروهی آنان در جهت اجرا، حفظ و بهبود اثربخش فرایندهای سازمان

2. افزايش رضایت مشتریان از طریق اهمیت نظرات مشتری و رسیدگی به شکایات و وفادار سازی آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان (سهامداران، کارکنان، جامعه ، تامین کنندگان و ... )، افزایش سهم و دامنه فروش محصولات شركت در بازارهاي داخلی و خارجی

3. بهبود مستمر فرآيندهاي جاري در جهت بهینه سازی عملکرد مصرف انرژی و کیفیت محصولات و کاهش ریسکها و هزينه هاي سازمان

4. بهینه سازی زیر ساخت فرایندها و عملیات تولید با استفاده از خدمات فني و مهندسي نيروهاي داخلي و امکانات خارج سازمان

5. انتخاب و بکار گیری تامین کنندگان و پیمانکاران صاحب صلاحیت و برقراری ارتباط سود بخش متقابل با آنها

6. پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی، آسيب و بيماريهاي شغلي و بهبود مستمر در مدیریت و عملکرد زیست محیطی، ایمنی و بهداشت، حذف و یا به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی و پیروی از قوانين و مقررات زیست محیطی و ايمني و بهداشت حرفه ای

7. مدیریت و بهینه سازی استفاده حاملهای انرژی از طریق بررسی ، ارتقا و جایگزین کردن وضعیت موجود تجهیزات انرژی بر با حالات با صرفه تر اقتصادی و رعایت الزامات قانونی
مديريت شرکت سيمان پیوند گلستان خود را متعهد می داند که با اجرای منطق RADAR (نتایج ،رویکرد، جاری سازی، ارزیابی و اصلاح) در کلیه فرایندها بصورت ادواری از تناسب، کیفیت، اثربخشی و کارایی و بهبود مداوم سیستم های استقرار یافته اطمینان حاصل نماید.

این خط و مشی چارچوبی برای تنظیم و بازنگری اهداف سیستمهای مدیریتی استقرار یافته در سازمان می باشد و مدیران و سرپرستان، مسئولیت تفهیم و توجیه اهداف خط و مشی سيستم مديريت يکپارچه شرکت را به کلیه کارکنان ذیربط عهده دار می باشند.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.