فرم درخواست کار

مشخصات فردی

نام*
لطفا نام را وارد نمایید.

نام خانوادگی*
لطفا نام خانوادگی را وارد نمایید.

نام پدر*
لطفا نام را وارد نمایید.

شماره شناسنامه*
لطفا شماره شناسنامه را وارد نمایید.

محل صدور*
لطفا محل صدور را وارد نمااید.

تاریخ تولد*
لطفا تاریخ تولد را وارد نمایید.

ملیت*
لطفا ملیت را وارد نمایید.

دین*
لطفا دین را وارد نمایید.

*
لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید.

تعداد فرزند*
لطفا تعداد فرزندان را وارد نمایید.

افراد تحت تکفل:*
لطفا افراد تحت تکفل را وارد نمایید.

محل سکونت:*
لطفا محل سکونت را وارد نمایید.

تلفن*
لطفا تلفن را وارد نمایید.

موبایل*
لطفا شماره موبایل را وارد نمایید

آدرس ایمیل جهت ارسال رزومه کاری : pgccoestekhdam@yahoo.com

 
مشخصات تحصيلي (لطفا" براساس آخرين مدرك تحصيلي تكميل گردد)

نام دبیرستان*
لطفا نام دبیرستان را وارد نمایید.

نشانی*
لطفا نشانی را وارد نمایید.

تاریخ شروع*
لطفا تاریخ شروع را وارد نمایید.

تاریخ پایان *
لطفا تاریخ پایان را وارد نمایید.

مدرک*
لطفا مدرک را وارد نمایید.

نام دانشگاه*
لطفا نام دانشگاه را وارد نمایید.

نشانی*
لطفا نشانی را وارد نمایید.

تاریخ شروع*
لطفا تاریخ شروع را وارد نمایید.

تاریخ پایان*
لطفا تاریخ پایان را وارد نمایید.

مدرک*
لطفا مدرک را وارد نمایید.

چنانچه دوره هاي تخصصي را گذرانده و يا تحقيقاتي داريد لطفا" شرح دهيد:*
لطفا دوره های تخصصی را وارد نمایید.

آيا به زبانهاي خارجي آشنا هستيد؟*
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

در صورتيكه پاسخ مثبت است جدول ذيل را تكميل كنيد:

خواندن

زبان انگلیسی
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

نوشتن

زبان انگلیسی
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

مکالمه

زبان انگلیسی
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

خلاصه سوابق كاري و تجربي خود را در زير مرقوم نمائيد:*
لطفا سوابق کاری خود را وارد نمایید.

 
مشخصات عمومي

آيا خدمت سربازي را انجام داده ايد؟*
لطفا یکی از وارد را انتخاب نمایید.

آيا تا بحال محكوميت كيفري داشته ايد؟*
لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید.

آيا تا بحال به مواد افيوني و الكل اعتياد داشته ايد؟*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

وضعيت جسماني شما در حال حاضر چگونه است؟*
لطفا وضعیت جسمانی خود را شرح دهید.

آيادر صورت لزوم مي توانيد تضمين ملكي يا نقدي بدهيد؟*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

به چه شغلي علاقه مند هستيد؟*

معرف شما به اين شركت:*

در رابطه با سوابق كاري مي توان از رئيس قبلي شما تحقيق نمود؟*
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

نام و نام آخرين رئيس مستقيم شما؟*
لطفا نام و نام خانوادگی رئیس قبلی خود را وارد نمایید.

آدرس:*
لطفا آدرس را وارد نمایید.

تلفن*
لطفا شماره تلفن را وارد نمایید.

ميزان حقوق درخواستي شما چقدر است؟*
لطفا میزان حقوق درخواستی را وارد نمایید.

بتوان شماره تماس دو نفر كه در صورت عدم دسترسي با شما با آنها تماس گرفت به ترتيب اولويت مرقوم فرمائيد:*
لطفا اطلاعات را وارد نمایید.

تذكر: 1 تكميل كننده اين پرسشنامه صحت پاسخهاي ارائه شده را كه مؤثر در استخدام اوست گواهي نموده و تعهد مي كند چنانچه هر زمان خلاف هر يك از مطاب مذكور در فوق ثابت شود شركت سيمان پيوند گلستان مختار خواهد بود هر گونه قراردادي را كه براساس اين پرسشنامه بين طرفين منعقد شده لغو نمايد و خسارت وارده به شركت ناشي از اظهارات نادرست از طرف تكميل كننده پرسشنامه قابل دريافت خواهد بود. 2 شركت در مقابل مصاحبه شفاهي يا تكميل اين پرسشنامه يا طي دوران آزمايشي تعهدي براي استخدام كننده ندارد. 3 متقاضي متعهد مي گردد در صورت استخدام كليه ضوابط و مقررات كاري و انضباطي شركت را دقيقا" اجرا نمايد.

کد امنیتی*
کد امنیتی   جدیدلطفا عبارت را عینا وارد نمایید

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.