استاندارد محصولات:

پروانه کاربرد علامت استاندارداجباری برای سیمان پرتلند یک ( کلاس 425) و تیپ دو از اداره استاندارد ملی

استانداردهای منطقه ای کشور روسیه از اداره استاندارد کشور روسیه تحت عنوان GOST-R

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.