در سیمان پرتلند پوزولانی ، ماده پوزولان حداقل 5 و حداکثر 15 درصد و در سیمان پرتلند پوزولانی ویژه، حداقل 15 و حداکثر 40 درصد وزنی سیمان را تشکیل می دهد و با نشانه های ( پ.پ ) و ( پ.پ.و) عرضه می شوند. با استفاده از سیمان پوزولانی از نفوذ پذیری بتن کاسته که موجب دوام و افزایش مقاومت نهایی بتن خصوصاً بتن های حجیم در برابر املاح و مواد خورنده بتن و آرماتور می گردد. همچنین کم بودن حرارت زایی آن، کاهش آب انداختن بتن، افزایش چسبندگی مخلوط، جلوگیری از پدیده جمع شدگی و انقباض و ترک خوردگی از دیگرخصوصیات سیمانهای پوزولانی است

1. کاهش میزان مصرف سیمان

2. کاهش سرعت و میزان حرارت حاصل از فرایند آب‌گیری سیمان

3. بهبود کارآیی بتن

4. افزایش مقاومت بتن در پایان ۲۸ روز

5. افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذپذیری

6. صرفه اقتصادی

7. بالابردن مقاومت در برابر حمله اسیدها و قلیایی سنگدانه‌ها

8. جلوگیری از ترک خوردن سطحی گسترده بتن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.