مقاومت فشاری نهایی بسیار بالا نسبت به سیمانهای تیپ 425-1 و 2 ، قابلیت نفوذ در ترکهای بتن و سنگ ، بستر سد ها و بدنه های حجیم بتن، استفاده جهت ساخت قطعات پیش ساخته بتنی و کاهش هزینه های جانبی، تسریع در عملیات بتن ریزی و قالب برداری از ویژگی های این سیمان است.

Product Portland Cement Type 1-525 ( M 500)
Standard ISIRI 389,EN197-1,GOST 10178
Physical Properties Factory test result Standard (ISIRI-389) GOST 10178 Unit
 Setting Time (Vicat ,Initial)  180  Min 45  Min 45  Minute
 Setting Time (Vicat ,Final)  3/7  Max 6:00  Max 10:00  hr
 Expansion (Autoclave)  0/12  Max 0.8  Max 0.8  %
 Specific Surface Area (Blaine)  3150  Min 2800  Min 2800  cm2/gr
 Residue on 90m Sieve  1    80m.Max15  %
 Compressive Strengh (1 day)        kg/cm2
 Compressive Strengh (2 days)  220  Min 200    kg/cm2
 Compressive Strengh (3 days)        kg/cm2
 Compressive Strengh (7 days)        kg/cm2
Compressive Strengh (28 days)  530  Min 525  Min500  kg/cm2
Chemical Analysis Factory test result Standard (ISIRI-389) GOST 10178 Unit
 SiO2  20/85     %
 Al2O3  5/15    
 Fe2O3  3/4    
 CaO  63.7    
 MgO  1.7  Max 5.00  Max 5.00  %
 SO3  2.55  Max 3.00  Max 3.50
 Insoluble Residue  0.35  Max 0.75  
 Loss On Ignation  1.5  Max 3.00  
 Free CaO  1.3    
 K2O  0.55    
Na2O  0/35      
Modulus Factory test result Standard (ISIRI-389) GOST 10178 Unit
 Lime Saturation Factor (LSF)  92/87      %
 Silica Modulus (SM)  2/44      
 Alomina Modulus (AM)  1/51      
Mineralogical Composition Factory test result Standard (ISIRI-389) GOST 10178 Unit
 C3S  54/2      %
 C2S  19/19      %
 C3A  7/9    
C4AF  10/34     %

 

دانلود فایل pdf

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.