این سیمان در رده میانی از انواع سیمان تیپ یک قرار دارد که با حفظ خصوصیات شیمیایی سیمان تیپ یک مقاومتی بالاتر از تیپ 2 و 325-1 داشته و ملات یا بتن آن در محیطهای سولفاتی دارای مقاومت متوسط می باشد .

Product Portland Cement Type 1-425 ( M400)
Standard ISIRI 389,EN197-1,GOST 10178
Physical Properties Factory test result Standard (ISIRI-389) GOST 10178 Unit
 Setting Time (Vicat ,Initial)   175  Min 45  Min 45  Minute
 Setting Time (Vicat ,Final)  3/58  Max 6:00  Max 10:00  hr
 Expansion (Autoclave)  0/1  Max 0.8  …  %
 Specific Surface Area (Blaine)  3300  Min 2800  Min 2800  cm2/gr
 Residue on 90m Sieve  1    80mMax15  %
 Compressive Strengh (1 day)        kg/cm2
 Compressive Strengh (2 days) 190   Min100    kg/cm2
 Compressive Strengh (3 days)        kg/cm2
 Compressive Strengh (7 days)        kg/cm2
Compressive Sterngh (28 days)  505  Min 425Max625  Min400  kg/cm2
Chemical Analysis Factory test resul Standard (ISIRI - 389) GOST 10178 Unit
 SiO2  20/7     %
 Al2O3  5/3     %
 Fe2O3  3/65     %
 CaO  63     %
 MgO  1.9  Max 5.00  Max 5.00 %
 SO3  2.55  Max 3.00  Max 3.50 %
 Insoluble Residue  0.4  Max 0.75   %
 Loss On Ignation  2.1  Max 3.00   %
 Free CaO  1.2     %
K2O  0.6      %
Na2O  0/35      %

 

دانلود فایل pdf

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.