فرم ثبت شکایات

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

موضوع شکایت *
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید.

نام محصول خریداری شده*
لطفا اطلاعات این قسمت را وارد نمایید.

تاریخ و شماره حواله*
لطفا اطلاعات این قسمت را وارد نمایید.

تاریخ بروز مشکل*
لطفا اطلاعات این قسمت را وارد نمایید.

شرح کامل شکایت*
لطفا اطلاعات این قسمت را وارد نمایید.

نوع اشکال بوجود آمده که منجر به نارضایتی شما گردیده است *
لطفا اطلاعات این قسمت را وارد نمایید.

لطفا نام فردی که برخورد نامناسبی با شما داشته است را ذکر بفرمائید(در صورت وجود):
Invalid Input

کد امنیتی*
کد امنیتی
  جدیدعبارت را عینا وارد نمایید.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.