اطلاعیه

شرکت سیمان پیوند گلستان در نظر دارد تعداد 2 قطعه زمین کشاورزی با مشخصات ذیل را برای مدت یک سال بصورت عقد اجاره واگذار نماید. کلیه علاقه مندان میتوانند پیشنهاد خود را برای هر هکتار با ذکر نام قطعه در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری شنبه 1400/07/17 به واحد دبیرخانه سیمان پیوند گلستان تحویل نماید.

شایان ذکر است هر پیشنهاددهنده  میبایست مبلغ 10/000/000 ریال به حساب 4141424294  بانک ملت یا شماره کارت 6104337683747750  بنام شرکت سیمان پیوند گلستان واریز می‌نماید که در صورت برنده نشدن به حساب شخص عودت می‌گردد.

 

1-قطعه زمین کشاورزی به مساحت 110/000 متر مربع(11 هکتار) واقع درضلع شرقی کارخانه سیمان پیوند گلستان-شمال: روستای تراجیق-جنوب: زمین 7.5 هکتاری شرکت سیمان پیوند گلستان- غرب: کارخانه سیمان پیوند گلستان

2- قطعه زمین کشاورزی به مساحت 75/000 متر مربع(7.5 هکتار) واقع در ضلع شرقی کارخانه سیمان پیوند گلستان-شمال: زمین 11 هکتاری شرکت سیمان پیوند گلستان- غرب: کارخانه سیمان پیوند گلستان

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیمان پیوند گلستان می باشد.